loader image

Restaurant Supervisor

Nộp hồ sơ trực tuyến

Chức vụ: Supervisor

Mức lương: Negotiation

Số lượng cần tuyển: 1

Kinh nghiệm: 1 năm

Hạn tuyển dụng: 30/04/2023

Duong To - Phu Quoc City

Hình thức làm việc: Fulltime

Đơn vị tuyển dụng: Tuyển dụng, Wyndham Phú Quốc

Wyndham Phu Quoc

Position Summary

Giám sát việc phục vụ của nhân viên phục vụ bàn và nhân viên thực tập trong khu vực được chỉ định. Chào đón và phục vụ khách, hỗ trợ Tổ trưởng, Trưởng bộ phận Nhà hàng và các đồng nghiệp khác trong công việc hàng ngày của nhà hàng, giám sát nhân viên phục vụ bàn và đảm bảo chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn. / Supervise the serving work of waiters and interns in the assigned area. Welcome and serve guests, assist the Captain, Restaurant Manager and other co-workers in daily activities of the restaurant, supervise waiters and ensure attentive service in accordance with the standards in the assigned area

Responsibilities

 • Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng trong phạm vi trách nhiệm./ To ensure the standard customer service within responsible scope.
 • Kiểm tra khu vực làm việc trước giờ mở cửa, đảm bảo các công việc chuẩn bị như: vệ sinh, đồ đạc, dụng cụ, đặt bàn, sắp xếp … đã sẵn sàng để phục vụ. Đọc sổ bàn giao ca để nhận thông tin về công việc chưa hoàn thành hoặc thông tin của khách hàng và xử lý kịp thời./ To check responsible area before serving hour, ensure all preparations such as: sanitation, furniture, utensils, table bookings, arrangement…are ready for service. To read shift-handover logbook to take the incomplete work or information of guests and timely handle
 • Kiểm tra lịch làm việc và sự tuân thủ của nhân viên trong khu vực được chỉ định./ To check working schedules and follow the compliance of staff within the assigned area.
 • Chào đón và dẫn khách tới chỗ ngồi một cách lịch thiệp. /To welcome and politely guide guests to their seats with warmth.
 • Trình thực đơn, ghi order, giới thiệu món, giải thích thêm về thực đơn và đảm bảo nhân viên phục vụ đúng order nhanh chóng và đạt tiêu chuẩn./ To show menu, take F&B orders, introduce products, give further explanation on menu and make sure the staff serve the correct orders with punctuality and proper service standards.
 • Trả lời điện thoại, xử lý các khiếu nại trong phạm vi quyền hạn được phép và báo cáo lên cấp trên hoặc chuyển tiếp khiếu nại lên cấp trên trong trường hợp vượt quá thẩm quyền./ To answer phone calls, handle complaints within authority allowed and report to superior or forward complaints to superior in case of beyond authority.
 • Đảm bảo sự phối hợp giữa nhà hàng, bếp và các bộ phận liên quan./ To ensure the smooth coordination among restaurant, kitchen and other relevant departments.
 • Thúc đẩy, khuyến khích nhân viên làm việc theo nhóm và hỗ trợ họ khi cần thiết, chịu trách nhiệm phục vụ khách VIP. / To motivate, encourage staff to work in team and support them, if necessary, be responsible for serving VIPs
 • Kiểm tra hóa đơn, đảm bảo sự chính xác và kịp thời./ To check the bills, ensure the accuracy and punctuality
 • Nhận phản hồi từ khách về chất lượng phục vụ, việc đưa tiễn để tham khảo. Kiểm tra và hỗ trợ sắp xếp bàn sau khi khách rời đi./ To take feedback from guests about the service quality, send-offs as reference. Check and support the table re-arrangement after guests leave.
 • Hỗ trợ Trưởng bộ phận Nhà hàng trong hoạt động hàng ngày, việc quản lý, bảo quản và hạn chế tổn thất, hư hỏng đồ dùng, thiết bị ./ To assist Restaurant Manager in daily activities, management, to preserve and limit losses, breakage of utensils, equipment…
 • Tham gia đào tạo các kỹ năng cần thiết cho nhân viên cấp dưới./ To participate in training necessary skills for inferior waiters.
 • Bàn giao ca, nắm vững ý kiến và tình trạng công việc của nhân viên cấp dưới, tham gia buổi họp trước mỗi ca làm việc, thảo luận, báo cáo và hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao./ To well handover shifts, to know firmly the condition of thinking and work of inferior staff, to participate in briefing, meetings before working shift, discuss, report and complete other tasks assigned by superior.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành hoặc Trưởng bộ phận./ Other tasks requested by General Manager and Head of Department.

Abilities / Key Competencies / Skills:

 • Khả năng viết và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. / Good at writing and communication in English.
 • Tinh thần phục vụ khách hàng cao./ Extremely high spirit of Customer Service.
 • Khả năng lãnh đạo và tổ chức tốt./ Good leadership and organizing skills.

Education / Certificates / Experience:

 • Học vấn và Kinh nghiệm chuyên môn/ Education / Professional experience
 • Có bằng cấp nghiệp vụ khách sạn./ Vocational diploma or certificate in Hospitality.
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng./ Experience in field of Customer Service.
 • Kinh nghiệm trong quản lý nhân viên./Experience in staff management