CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

NAMGROUP chú trọng xây dựng chế độ phúc lợi và được cải thiện hàng năm. Hiện tại công ty đang thực hiện các chế độ phúc lợi cho nhân viên như: Thưởng các dịp lễ, tết, ngày kỹ niệm thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ,…
NAMGROUP chăm lo đời sống thông qua các giá trị vật chất, tinh thần, nhằm mang đến cho cán bộ nhân viên sự an tâm và tin tưởng tuyệt đối khi làm việc tại NAMGROUP.